Flytta er revision när ni ändå är igång!

När det är dags för flytt för företaget finns det otroligt många saker som behöver funderas över och styras upp. Det finns däremot en sak som jag skulle vilja slå ett slag för och det är att passa på att lägga revisionen på en revisionsbyrå. När man ändå är igång med en flytt behöver man sätta sig in i pappersarbete och andra administrativa bitar. Varför inte ta detta tillfället i akt och flytta revisionen till en ny partner som kan komma in under en tid där det är kaos (i och med flytten) och se till att det blir ordning och reda.

Även om ni som företag inte tror att ni har nytta av en revisor som hanterar revision så är chansen stor att ni faktiskt har det. Anledningen till att ni anser er inte behöva hjälp med revision kan vara att ni själva har anställda som har bra koll på ämnet. Men även om detta stämmer så kan en revisor hjälpa er. Att ha någon som enbart arbetar med ämnet, som har stor kunskap och erfarenhet inom revision, och som inte kommer inifrån företaget utan utifrån och ser den ekonomiska situationen med nya ögon är guld värt. Att ta hjälp av utomstående revision är helt enkelt att rekommendera.

Revision handlar om många saker. Det är inte bara hur siffrorna inom ett företags ekonomi ser ut. Även om det verkar som om företaget mår bra och växer, att ekonomin ser stark ut och siffrorna ökar så kan det vara helt tvärtom. Detta kan vara mycket svårt för oerfarna att förstå och upptäcka. Det är här revision krävs och bäst lämpad för detta är givetvis en revisor.

Revision handlar om att se på hela den ekonomiska situationen samtidigt. Att ha ett öka för framtiden och att inte dras med i luriga förhoppningar. Detta är ett svårt arbete och det är lätt att misslyckas. Speciellt lätt är det utan erfarenhet av misslyckanden och lyckanden. Förr i tiden handlade revision enbart om att ha koll på siffrorna hos ett företag. Nu handlar det om mer än så. Att ha ögonen på målen företaget satt upp är något av det viktigaste. Att sortera bort onödig fokus på fel saker är en annan.

Ett starkt råd är att ta hjälp med er revision. Det kan enbart hjälpa er som företag att nå de mål ni satt snabbare och föra ert företag mot nya mål i framtiden.