Medarbetarundersökning ger grunden till långvariga relationer

Det är lätt som företagare att glömma bort de anställdas arbetsmiljö och den omgivning som präglar dem. Vilken typ av arbetsbelastning har de? Går de och funderar på att byta arbetsplats? Vad kan få dem att ändra sig? En uppsägning är en kostsam händelse för många företag. Därför är det intressant att något så enkelt som en vanlig medarbetarundersökning kan råda bot på stora ekonomiska kostnader.

Som företagare är det oerhört mycket att tänka på. Det är både ekonomi, det är ansvar för de anställdas privatekonomi (okej, inte riktigt kanske, men det finns ett visst ansvar), löften gentemot leverantörer och kunder, och framför allt ett ansvar mot den egna livssituationen. Det är därför lätt att glömma bort saker som kommer lite i andra och tredje hand, saker som ändå gör arbetsplatsen attraktiv.

Att ta reda på vad dina medarbetare tycker och tänker är därför otroligt viktigt. Det finns företag som är specialiserade på att utföra just denna typ av medarbetarundersökning. Där går de igenom med varje anställd hur denne upplever allt från den fysiska miljön till relationer med chefer och övriga anställda, men också hur stämningen är på arbetsplatsen.

Resultaten är ofta ett uppvaknande för många företagsledningar, och det krävs att de verkligen kan ta till sig av vad som kommer fram i undersökningen. Men gör man detta så är det en otroligt bra resurs för att ytterligare kunna driva företaget framåt under många, många år framöver.